חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הסתיימה ההרשמה (לא נותרו מקומות), להרצאות בנושאים: אבטחת מידע וסיכוני הסייבר ולחיות (בשלום) עם חוק התחרות הכלכלית

הסתיימה ההרשמה (לא נותרו מקומות), להרצאות בנושאים: אבטחת מידע וסיכוני הסייבר ולחיות (בשלום) עם חוק התחרות הכלכלית