חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר פניית הארגון למנהל תכנון והמענה לעניין עדכון טפסי הצהרה ודרישות ממתכננים ע"י רשויות התכנון השונות

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר פניית הארגון למנהל תכנון והמענה לעניין עדכון טפסי הצהרה ודרישות ממתכננים ע"י רשויות התכנון השונות
עותק טקסטואלי