חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - הודעה חשובה בדבר הצלחת הארגון בפנייתו אגב פרסום מכרז פומבי מס' 52/2020 – למתן שירותי תכנון, ניהול ופיקוח הנדסי – אשתאול