חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם – הצלחת הארגון לעניין חשיבות איכות התכנון ברשויות מקומיות והחלת עקרונות ההתקשרות המפורטות בתקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים