ממשיכים לפעול למענכם – המשך פעילות מוקדי הסיוע והייעוץ לחברי הארגון אגב משבר הקורונה