חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

לידיעה מאת מנהל תכנון - תמ"א 1 - עדכונים

חברים יקרים,

אנא ראו באמצעות הקישור הבא הודעה מאת מנהל התכנון שעניינה - תמ"א 1 – עדכונים.

בברכה,
מזכירות הארגון