חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר פעילות הארגון לעניין משמעות העבודה במתודולוגיית BIM - משהב"ט

חברים יקרים,

בהמשך לדיונים השוטפים אותם מקיים הארגון עם נציגי אגף בינוי במשהב"ט, בדבר משמעות העבודה במתודולוגיית  BIM ולהודעת משהב"ט על תוספות שכר בפרויקטים אלו (בניגוד לעמדות הראשוניות) כפי שצוין במכרז 100, התקיים דיון נוסף בין נציגי הארגון לנציגי משהב"ט. 
בהמשך לדיון זה, הודיע משהב"ט לארגון על שני שינויים נוספים (מעבר לאמור במכרז 100):
1. בהתקשרויות בודדות ישולם מקדם של 10% תוספת לתכנון בלבד, ללא קשר להיקף ההתקשרות
2. במידה ובפרויקט המתוכנן ב – BIG ROOM, ייקבע שכר טרחה שלא באמצעות מכרז תכנון, ייערך טיפול פרטני מול צוות התכנון בנושא שכר טרחה
הארגון ממשיך בימים אלו את הדיונים בנושא מול נציגי אגף בינוי וימשיך לעדכן את החברים בהתאם לצורך.
בברכה,
מזכירות הארגון