חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עברנו עבורכם ל- ZOOM, נפתחה ההרשמה! להרצאת webinar בנושא: אבטחת מידע וסיכוני הסייבר למשרדי ההנדסה והאדריכלות