חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר קיום פגישת היכרות/עבודה עם מנכ"ל משהב"ש מיום 4.2.2020

חברים יקרים,
 
אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי ביום 4.2.2020, התקיימה פגישת היכרות ועבודה עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, מר בנימין דרייפוס. 
 
הישיבה התקיימה ברקע תהליך בחינת התעריפים (במגוון מקצועות), אשר מקיים משרד הבינוי והשיכון, בהשתתפות הארגון, באמצעות נציגיו ויועציו המקצועיים של הארגון. תהליך זה, המצוי בשלבים מתקדמים, עוסק בעדכון ערכי שכר הטרחה בכפוף למטלות התכנון הנדרשות.
 
הפגישה התקיימה באווירה פרודוקטיבית ועניינית ובמסגרתה הועלו נושאים נוספים לעניין התהליכים אותם מקיים הארגון מול מזמיני העבודה השונים ובדגש על התהליך העיקרי, מול משרד הבינוי והשיכון, לרבות המסגרות המשפטיות הרלוונטיות.
 
בסיומה של הפגישה, סוכם כי הארגון ימשיך את תהליכי העבודה המקצועיים מול צוות משרד הבינוי והשיכון במטרה לקדם את תכולות העבודה והתגמול הנדרשים עבור כלל החברים.
 
במידת הצורך נשוב ונעדכנכם בנושא. 
 
בברכה, 
מזכירות הארגון