חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - בעקבות פניית הארגון עדכון בדבר שינוי תנאי מכרז של רשות המים

חברים יקרים,

ברצוננו לעדכן אתכם בדבר הישג חשוב ונוסף של הארגון.

לאחרונה פרסמה רשות המים שני מכרזים פומביים: 

הראשון - בעניין קבלת שירותי ייעוץ, סיוע, מעקב ובקרה וכן מתן חוות דעת למוסדות התכנון. 
השני – בעניין קבלת שירותי ייעוץ, סיוע, מעקב ובקרה הנדסית וכן חשבונאית על ביצוע פרויקטים במשק המים והביוב.

בעקבות מספר פניות נפרדות של חברי הארגון, הופנתה תשומת לב הארגון לכך שהקריטריונים שנקבעו במכרז לבחירת ההצעה הזוכה, אינם תואמים את מסקנות וועדת זיילר ואינם תואמים את הוראות תקנה 5א לתקנות חובת המכרזים.

רשות המים קבעה כי במכרז הראשון - משקל מרכיב האיכות בבחירת ההצעה הזוכה הינו 40% בלבד בעוד שמרכיב המחיר מהווה 60% ממשקל ההצעה הזוכה ובמכרז השני - משקל מרכיב האיכות בבחירת ההצעה הזוכה הינו 40% בלבד בעוד שמרכיב המחיר מהווה  60% ממשקל ההצעה הזוכה.

לאור האמור, בוצעה פנייה דחופה על ידי יועציו המשפטיים של הארגון ובעקבותיה, שינתה רשות המים את מרכיבי הקריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה, כך שבמכרז הראשון - מרכיב האיכות מהווה 100% ממשקל ההצעה הזוכה ובמכרז השני- מרכיב האיכות מהווה 80% ממשקל ההצעה הזוכה.

כן הבהירה רשות המים כי במכרזים עתידיים בנושאי תכנון, היא תיתן דגש מתאים לרכיב האיכות של ההצעה בבחירת ההצעה הזוכה.

הדבר מהווה הצלחה חשובה ונוספת בפעילותו של הארגון לשמירה על איכות התכנון ועל האינטרסים של חבריו והכל במסגרת המותר לארגון על-פי הדין. 

הארגון ימשיך ויפעל לשמור על האינטרסים של חבריו. 

לעיון בתשובת רשות המים, יש להיכנס באמצעות האתר המתואם – לחץ/י כאן


בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל