חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאה חשובה בנושא: "לחיות (בשלום) עם חוק התחרות הכלכלית" - מושהית עקב משבר הקורונה