ממשיכים לפעול למענכם - הרצאת webinar בנושא: "לחיות (בשלום) עם חוק התחרות הכלכלית" ביום 10/11/2020