חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר החזר הוצאות מסעיף הקצב משרד הבטחון

חברים יקרים,
 
בהמשך לתכתובות ולפגישות השוטפות שהתקיימו בין נציגי הארגון לנציגי משהב"ט בנושא -  החזר הוצאות בגין הקצב, הוציא משרד הבטחון תיקון להנחיה ולפיה, החזר הוצאות ניתן לקבל רק אל מול חשבוניות מס. 
 
לצפייה בתיקון ההנחיה נא להיכנס באמצעות האתר המתואם.
 
בברכה, 
מזכירות הארגון