פועלים באחריות למענכם - הודעה בדבר דחיית מועד הכנס הארצי ה- 11 של ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים