חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאה בנושא "הדרך האפקטיבית להגשמה עסקית לבעלי משרדים בענף ההנדסה והאדריכלות" בשלוחת הארגון בחיפה - בוטלה עקב משבר הקורונה