חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - הזמנה להרצאת webinar בנושא: "הדרך האפקטיבית להגשמה עסקית לבעלי משרדים בענף ההנדסה והאדריכלות", ביום 7.12.2020