חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר פגישה שקיים הארגון במשהב"ט בנושא מכרז 100

חברים יקרים,
 
בהמשך לבחינה רחבה שקיים הארגון, באמצעות יועציו הכלכליים והמשפטיים לתנאי מכרז 100 שפרסם משהב״ט, הוא העביר את הערותיו המפורטות לסוגיות השונות במכרז (במכתב מאת יועמ״ש הארגון).
 
בעקבות פניה זו אשר בבסיסה הועלו הערות שונות, נקבעה פגישה בין נציגי הארגון לנציגי אגף בינוי במשהב״ט.
 
הפגישה התקיימה במשרדי משהב״ט ביום 19.8.19 ונכחו בה נציגים רלוונטיים מטעם המשרד. הפגישה התקיימה באווירה עניינית ונציגי המשרד ציינו כי יבחנו בכובד ראש את טענות הארגון וכן הודיעו כי ישנו חלק מן הסעיפים, במכרז המתוקן שיפרסם.
 
 
בברכה,
מזכירות הארגון