חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - רשות התחרות פרסמה לשימוע תקנות מיזוגים חדשות

חברים יקרים,

אנא ראו בקישור שלהלן, עדכון שנערך על-ידי משרד יועמ"ש הארגון (הגבלים עסקיים):
להלן מזכר אשר מתייחס לתיקון מקיף שמבקשת רשות התחרות לעשות לתקנות הדיווח על מיזוגים.
לפי דיני התחרות בישראל, מיזוג מתקיים, ככלל, ברכישת מניות של חברה (שותפות, אגודה או עמותה) או ברכישה של עיקר פעילותה, ובמקרים מסוימים, גם הסכם ניהול של עסק חי ושכירות ארוכת טווח שלו יכולים להוות מיזוג. עם זאת, מיזוג חייב בדיווח לרשות התחרות והמתנה לקבלת אישור הממונה רק כאשר חלקו של אחד הצדדים לעסקה עולה על מחצית מכלל האספקה או הרכישה של מוצר או שירות, כאשר כתוצאה מהמיזוג חלקו יעלה על מחצית כאמור או בשל מחזורי מכירות (החוק קובע רף של מחזור מכירות שמחייב דיווח).
 
המזכר מתייחס לשני שינויים עיקריים: 
1. עדכון אחד משני מחזורי המכירות הקובעים לעניין דיווח וחובת המתנה לאישור ממונה
2. הרחבה משמעותית בהיקף הפרטים והמידע שנדרש מגיש הודעת מיזוג למסור לרשות