חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - פניית הארגון בנוגע למועד הקובע למנגנון התמרוץ ברמ"י

חברים יקרים,

במסגרת מאמצי הארגון לשיפור התנאים והטבה עם חבריו ולאור פניות שונות של חברי ארגון בנדון, פנה הארגון אל רשות מקרקעי ישראל בנוגע למנגנון התמרוץ הנהוג בעבודות תכנון ברמ"י (בו מקבלים תמריצים כלכליים על עמידה בלוחות זמנים).
 
הארגון הסב את תשומת לב רמ"י לכך, שבהתאם למצב הנהוג, המועד הקובע לעמידה ביעדים אשר לפיו משוכללים התמריצים הכלכליים, הינו מועד אישור "כשר לרישום" של המרכז למיפוי ישראל על התצ"ר לאחר שהתכנית פורסמה לתוקף. 
באופן זה, מיום סיום עריכת התצ"ר והגשתו, ועד למועד קבלתו יכול לעבור זמן רב מאד (חודשים ולפעמים גם למעלה משנה) והוא לא תלוי כמעט בכלל בצוות התכנון.
 
בתוך כך, התקבלה תשובת רמ"י לפיה בכוונתם לשנות את הנוהל, כך שהמועד הקובע יהיה לזכאות לתימרוץ עד תאריך הגשת התצ"ר לועדה המקומית אחרי פרסום תוקף לתכנית. מועד תשלום התמריץ נותר זהה.
בכך למעשה צוותים שעשו את העבודה תוך עמידה בלוחות הזמנים יהיו זכאים לתמריצים בהתאם למנגנון התמרוץ.
כפי שנמסר לנו, הדברים יובאו לאישור ועדת המכרזים ואנו תקווה כי הם יאושרו ובהקדם.
  
אנו נמשיך ונפעל למענכם בכל דרך אפשרית.
 
בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי)