חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה חשובה בדבר קיום ישיבה עם נציגי רשות מקרקעי ישראל 20.3.19

חברים יקרים,
 
אנו מבקשים לעדכנכם, כי ביום 20.3.19 התקיימה ישיבה חשובה במשרדי רמ"י, בין נציגי הארגון לבין מר רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים וצוותו.
הישיבה נקבעה ביוזמת הארגון והתקיימה לקראת פרסום מכרז חדש של רמ"י כאשר בבסיסה הצורך בהעלאת נקודות חשובות לציבור המתכננים בנוגע לתעריף הרשות.
ראוי לציין, כי הישיבה התקיימה באווירה עניינית ופרודוקטיבית וניכר היה כי נציגי הארגון הצליחו להאיר את עיני נציגי הרשות בכמה נקודות חשובות שלדבריהם ייבחנו לעומק, טרם פרסום המכרז החדש.
 
נשוב ונעדכנכם במידת הצורך בהקדם.
 
בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי), מנהל כללי