חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה חשובה בדבר קיום ישיבת עבודה עם נציגי אגף התקציבים של האוצר במשרד רוה"מ ביום 11.3.19

חברים יקרים,

אנו מבקשים לעדכנכם בדבר ישיבת עבודה נוספת שהתקיימה ביום 11.3.19, בין נציגי הארגון לבין נציגי אגף התקציבים של האוצר, במשרד רוה"מ בירושלים. 
במסגרת תכני הישיבה ובהמשך לזו שהתקיימה ביום 18.2.19 ואשר הובאה לידיעתכם (ראו באמצעות הקישור דלהלן), נדונו בהרחבה סוגיות הליבה המהותיות אשר מובילות לכדי קיומם של חסמים רבים ומגוונים בענף וכן נדון ובהרחבה, הצורך בהעלאה מיידית של שכר הטרחה לכלל העוסקים העצמאיים בענף, מתוך ראיה מפוכחת באשר לכח האדם הנדרש לטובת תכנון איכותי של תשתיות לאומיות עתידיות לשנים 2030 ו-2040. 
במסגרת הדיונים נדונו תרחישים רבים ובצידם פתרונות נדרשים וראויים עד לכדי, כאמור, רמת העידוד הכלכלי המתבקשת של העוסקים בענף. 

השתתפות נציגי הארגון בישיבות אלו, מהווה נדבך חשוב, מהותי וקריטי בהתפתחות מטודולוגיית העבודה הבין משרדית והצוותית של המשימה המוגדרת. בתום הישיבה סוכם כי הארגון ימשיך לעמוד לרשות האגף וייקח חלק עיקרי (ככל שיידרש לכך), בגיבוש המסקנות הסופיות ובהשקת הפתרונות ארוכי הטווח.
 
בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי), מנהל כללי