ממשיכים לפעול למענכם בשלוחת פעילות הארגון בכרמיאל - הזמנה להירשם להרצאה בנושא: קידום מצוינות עסקית