חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

פעילות הארגון מול נציגי מנהל התכנון - בנושא רישוי זמין

חברים יקרים,

אנו מבקשים לעדכנכם, כי בפגישות יזומות שהתקיימו במנהל התכנון בנושא "רישוי זמין" בהשתתפות  נציגי הארגון, הועלה לדיון, בין היתר, הצורך במעבר לתכנית נפחית וכן הצורך בביטול החלוקה הקיימת כיום לשטחים עיקריים ושטחי שירות.  
כעולה מעיקרי הדיון, הדבר אמור להוביל לחיסכון עתידי הן בזמן התכנון והן בבדיקת הרשויות בשלב ההיתר.  מינהל התכנון עדכן כי הוא מוביל עבודת מטה בנושא זה. 
הארגון ממשיך בקידום שיתוף הפעולה עם נציגי המנהל ופועל בשוטף להצגת עמדותיו בפורומים המתאימים.  
 
בברכה,
מזכירות הארגון