ממשיכים לפעול עבורכם- הזמנה להרצאה חווייתית ומעשירה בניהול סיכונים וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות