ההרשמה הסתיימה! לקורס "הכשרת בוררים ומומחים" (מחזור רביעי) אשר יתקיים בין התאריכים 6.2.19-27.3.19