חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול עבורכם - דרישה לייבוש מים וביצוע הדברה בעקבות היקוות מים באתר

חברים יקרים,
 
 ברצוננו לעדכן אתכם בדבר הישג נוסף של הארגון.
 
עד לאחרונה מחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית ת"א, הייתה דורשת מכלל בעלי העניין המופיעים בהיתר הבנייה, לטפל בעניינים שונים באתר הבנייה, כדוגמת ייבוש היקוות מים או ביצוע הדברה באתר הבנייה.
 
בעקבות פניית יועציו המשפטיים של הארגון למחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית ת"א, הבהירה עיריית ת"א כי הודעות אלו נשלחו לידיעה בלבד והודיעה כי להבא יישלחו דרישות מן הסוג האמור לעיל רק לבעלי ההיתר, מנהלי העבודה והקבלנים המבצעים את העבודות באתר.
 
הארגון ימשיך ויפעל לשמור על האינטרסים של חבריו. 
 
בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל