ממשיכים לפעול עבורכם בשלוחת פעילות הארגון בב"ש - הזמנה להרצאה מקצועית בשיתוף מנהל התכנון- בנושא עורכי בקשה - עבודה מול מכוני בקרה 22.1.2019