חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הישג ארגוני חשוב נוסף - מכרז 7/18 של משרד התחבורה

חברים יקרים, 
 
ברצוננו לעדכן אתכם בדבר הישג נוסף של הארגון.
 
משרד התחבורה פרסם לאחרונה את מכרז 7/18 למתן שירותי ניהול, ריכוז תיאום וייעוץ בתחום התחבורה הציבורית ובו שני תנאים מחמירים ומקפחים – האחד,  דרישה למחזור הכנסות שנתי של 20 מיליון ₪ בין השנים 2015-2017 והשני, דרישה לניסיון בהפעלת מנהלת בהיקף כספי של 20 מיליון ₪ לשנתיים רצופות במהלך 4 השנים האחרונות.
 
בעקבות פניית יועציו המשפטיים של הארגון למשרד התחבורה, בוטל התנאי הראשון אשר דרש מחזור הכנסות של 20 מיליון וכן, שונה תנאי הניסיון בהפעלת מנהלת להיקף של 15 מיליון ₪ לשנה. 
 
הארגון ימשיך ויפעל לשמור על האינטרסים של חבריו.
 
בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל