חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הישג חשוב- מינוי נציג הארגון ל"ועדה הממנה" של מכון התקנים

חברים יקרים,
 
ברצוננו לעדכן אתכם בדבר הישג משמעותי נוסף, של הארגון.
 
ביום 23.9.18 בישר היועץ המשפטי של מכון התקנים, כי נציג של הארגון יתמנה לחבר ב"ועדה הממנה" של מכון התקנים (מכח סעיף 3 טז (ה) לחוק התקנים), ועדה אשר ממנה את חברי ועדות התקינה במכון.
 
בשורה זו מגיעה לאחר הצבעה של חברי הוועד הפועל של מכון התקנים אשר הכירו בכך שהארגון הינו הארגון המייצג של חלק ניכר מהמהנדסים והאדריכלים בישראל, זאת בהמשך להודעת העדכון 
לחברים אשר פורסמה ביום 1.5.18 (לחץ/י כאן), בדבר העתירה המנהלית שהגישו יועציו המשפטיים של הארגון כנגד מכון התקנים לעניין זה.
 
ראוי לציין, כי קיימת חשיבות רבה בייצוג הארגון בוועדה משמעותית זו, שכן תכלית הפעילות ויעדיה של הוועדה הינם בליבת תחום פעילותם של חברי הארגון. 
 
הארגון ימשיך ויפעל בכל עת לשמור על האינטרסים של חבריו.
 
בברכה,