חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ההרשמה הסתיימה! לא נותרו מקומות להרצאה בתל אביב - האתגר של העידן הנוכחי - כיצד מנהלים זמן ביעילות? הצבת יעדים כמנוף להתקדמות והצלחה