ממשיכים לפעול למענכם - הזמנה להשתתף בהרצאה בשלוחת פעילות הארגון בירושלים - זיהוי ושימוש מושכל ב"שפת גוף"