חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

כניסתן לתוקף של תקנות בתי המשפט (רשימת המגשרים), התשע"ח - 2017 - הודעה חשובה למגשרים חברי הארגון

חברים יקרים,

הודעה חשובה לידיעת המגשרים חברי הארגון, המעוניינים להימנות עם רשימת המגשרים מטעם בתי משפט:

בימים אלו פרסמה הנהלת בתי המשפט קול קורא, אודות הגשת בקשה לרישום ברשימת המגשרים, לרבות הטפסים הנדרשים לצורך כך ואופן הגשתם.

ניתן לקבל את הפרטים באמצעות הקישור דלהלן:  
https://www.gov.il/he/Departments/General/mediation_department

לתשומת לבכם - בקשות לרישום ברשימת המגשרים בהתאם להנחיות שבקישור המפורט, ניתן להגיש עד ולא יאוחר מיום 20/11/18.

בברכה,
מזכירות הארגון