חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול עבורכם - עדכון בדבר שינוי תנאי מכרז הצטרפות למאגר המתכננים והיועצים של הקרן הקיימת לישראל

חברים יקרים,

ברצוננו לעדכן אתכם בדבר הישג ארגוני נוסף.
 
לארגון נודע כי במסגרת המכרז להצטרפות למאגר המתכננים והיועצים של הקרן הקיימת לישראל, נקבע תנאי סף אשר מנע ממשרדים איכותיים רבים להירשם במאגר.
 
תנאי הסף האמור דרש כי הניסיון הנדרש לרישום במאגר יהיה ניסיון המשרד, ולא הניסיון האישי של בעלי המשרדים, על אף שקיימים משרדים רבים ואיכותיים בבעלות מתכננים בעלי ניסיון רב העומדים בדרישות הסף.
 
משכך, פנו היועצים המשפטיים של הארגון לקרן הקיימת בישראל, וגרמו לשינוי תנאי הסף האמור, כך שגם בעלי משרדים יוכלו להציג את ניסיונם כחלק מהניסיון הנדרש לרישום במאגר, ולא יילקח בחשבון רק ניסיון המשרדים עצמם. 
 
הארגון ימשיך לפעול ולקדם את האינטרסים של חבריו.
 
בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי) , מנכ"ל