חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון בדבר מרכז פומבי מס' - 94/2017 - מנהל /ת מחלקת תכנון וביצוע פרויקטים נופיים באגף גנים ונוף

חברים יקרים,
  
כחלק מפעילותו הבלתי פוסקת של הארגון לשמירה על האינטרסים של חבריו, נשלח מטעם הארגון באמצעות היועמ"ש מכתב לעיריית ב"ש בנוגע לפרסום משרת "מנהל מחלקת תכנון וביצוע פרויקטים נופיים באגף גנים ונוף", אשר תנאי הסף בו אפשרו לכל בעל תואר אקדמי להתמודד על התפקיד. עמדת הארגון הוצגה במכתב משפטי באופן ברור ומנומק. 

בתשובה שנמסרה היום לארגון נכתב, כי נכון לעכשיו לא נמצא אדם ראוי אשר התמודד על התפקיד, אולם ככל שבעתיד יפורסם המכרז, בהתאם לצרכי העירייה, יישקלו את העניין מחדש, בין היתר, גם בהתאם לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישויי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967.
 
הארגון ימשיך לעמוד על האינטרסים של חבריו.
  
בברכה, 
עו"ד ליאור בר-און, מנכ"ל  (ת. ניהולי)