פעילות נוספת בשלוחת הארגון בכרמיאל - הזמנה להירשם להרצאה בנושא משא ומתן טקטי: מעבר למובן מאליו