ממשיכים לפעול למענכם - הזמנה להרצאה - מבוא לאתיקה מקצועית למהנדסים ואדריכלים - 30.5.18