חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ההרשמה בעיצומה! ממשיכים לפעול למענכם בשלוחת פעילות הארגון בב"ש - מפגש הרצאות העשרה בנושא כלים אפקטיביים למינוף פעילות בעלי משרדים בענף ההנדסה והאדריכלות