הזמנה להשתתף במחזור החמישי של השתלמות 'עבודה בגובה' - ביה"ס Rescue One (וינגייט נתניה)לו"ז השתלמות - קובץ PDF