חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון חשוב בדבר פניית הארגון בנוגע למכרז מס' 17/176 - תכנון הנדסה אזרחית להקמת מיכלים חדשים במסוף האשל ומכרז מס' 16/242 - שירותי ייעוץ בהנדסת קרקע וביסוס למיכלים חדשים באשקלון ובאשל

חברים יקרים, 

אנו מבקשים להביא לידיעתכם, כי בעקבות פניות הארגון (באמצעות יועציו המשפטיים), לחב' תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (תש"ן) בעניין תנאי מכרז 176/17 ותנאי מכרז 242/16 אשר אינם עומדים בהגדרות תקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים (תקנה העוסקת בהתקשרות עם מתכנן), החליטה ועדת המכרזים של תש"ן על ביטול המכרזים שבנדון.

בהודעתה זו עדכנה החברה כי, מכרזים חדשים יפורסמו בקרוב ובגיבוש הוראותיהם החדשות, יבחנו טענות הארגון.

לעיון בתשובת תש"ן מיום 2.10.17 לחצו כאן.  

בברכה, 
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי) 
מנכ"ל