מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

קול קורא - מנהל התכנון - קורס לבקרי תכן וביצוע בנייה (קורס מס' 8)

חברים יקרים,

אנא ראו פרסום קול קורא - אשר נשלח לעיוננו ממנהל התכנון במשרד הפנים בנושא קורס לבקרי תכן וביצוע בנייה (קורס מס' 8).

בברכה,
מזכירות הארגון