מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה על שינוי מועד - זימון לישיבת הנהלה ביום ג' 5.4.16 - איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים


אל: הנהלת איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
 
שלום רב, הרינו להודיעכם כי ישיבת ההנהלה של איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים שנקבעה - ליום ג'  

8.3.16 נדחית ותתקיים ביום ג', 5.4.16 בשעה 17:00. כלל המשתתפים (למעט אחד) עודכנו טלפונית בדבר השינוי.
 
בחדר הישיבות של ארגון העצמאיים, בית המהנדס והאדריכל רח' דיזינגוף 200, תל אביב
 
 
אנא אשרו השתתפותכם להלן והעבירו בדוא"ל חוזר או בפקס 03-5223041
 
 
בברכה, 
מזכירות הארגון 


______________________________________________________________________ 
 
- אישור השתתפות  -
 
 
 
שם:_________                                             תאריך:______________