מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

תוצאות ההצבעה על שינוי תקנון איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים

חברים יקרים,

לאחר קבלת קולות המצביעים בהצבעה לאישור התקנון החדש של איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים, על ידי יועמ"ש הארגון, התוצאות שהועברו לידיעתנו הינן כדלקמן:

סה"כ השתתפו בהצבעה 7 חברים. כל המשתתפים בהצבעה אישרו את התקנון החדש כלשונו.

לפיכך, יועמ"ש הארגון מודיע בזאת, כי התקנון החדש של האיגוד אושר כנדרש ומעתה הוא ישמש כתקנון איגוד מהנדסי התברואה ומתקנים תרמיים.

מצ"ב לעיונכם מכתבו המהווה אסמכתא רשמית לאישור זה.

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי)
מנכ"ל