שירותים ומידע לחברים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

שירותים משפטיים

 
ייעוץ משפטי ראשוני חינם* לחברי הארגון – משרד הרצוג פוקס נאמן ושות':   

הייעוץ ניתן ע"י עורך דין ממשרד הרצוג פוקס נאמן, באופן הבא:

  1. כל שאלה או פנייה מופנית בכתב למזכירות הארגון בלבד.
  2. תשובות ניתנות בשני אופנים:
    • בע"פ- טלפונית ע"י היועץ המשפטי.
    • בכתב- כשמדובר בסוגיה עקרונית. 

* מובהר בזאת כי הייעוץ המשפטי הניתן חינם הינו ראשוני בלבד 
ייעוץ משפטי חיצוני בתעריפים מיוחדים לחברי הארגון:

עו"ד שרית נהרי הלל - בתחומים הבאים: 

• תביעות משפטיות בתחום האזרחי-מסחרי הנרחב, לרבות בתחום הקניין רוחני בתחום ההנדסה
והאדריכלות,  התכנון והבניה
כינוסי נכסים, טיפול בגביית המחאות וחובות, שטרי חוב ופסקי דין בהוצאה לפועל
בדיקת חוזים לפני חתימה

לפרופיל המשרד ותעריפים מיוחדים לחברי הארגון לחץ כאן

פרטי משרד עו"ד: 
שרית נהרי הלל - עורכי דין 
בית אמריקה – קומה 3
שד' שאול המלך 35 תל-אביב  
טל: 03-6953547 
פקס: 03-6953420 ההטבות תקפות לחברי ארגון בלבד, אשר חברותם בתוקף במועד הפניה (בכפוף לשיקול דעת מזכירות הארגון)


לשאר השירותים