חברים יקרים,

במסגרת הפעילות הארגונית השוטפת לרווחת החברים וקידום פעילותם ועסקיהם הכלכליים מתבסס הארגון על נתונים שונים הנמסרים על ידי החברים לארגון, במסגרת הצטרפותם והנשמרים במאגר מידע רשום ורשוי כדין. 

על מנת לשמור על נכונות הנתונים במאגר והיותם עדכניים ורלוונטיים למועד השימוש במידע, הוחלט על קידום פנייה יזומה לכלל בעלי המשרדים החברים לעדכון פרטיהם (במידת הצורך) בהתייחס למידע רלוונטי קודם אשר נמסר בעבר, כאמור.

כפי הידוע לכם, הארגון פועל בשגרה בזירות שונות על מנת לקדם את האינטרסים של חבריו. נתונים נכונים ועדכניים במאגר המידע הרשום של הארגון יאפשרו לכל החברים להיות מעודכנים באופן שוטף בנעשה במסגרת פעילויות הארגון השונות.

אנא הקדישו מס' דקות מזמנכם לעדכון  הפרטים מטה: שם משרד
שנת פתיחת משרד
שם משפחה
שם פרטי
מספר רישוי/ רישום
ת.ז.
תאריך לידה
כתובת משרד
מיקוד
ישוב
שם המשרד באנגלית (באותיות דפוס)
טלפון נייח
פקסימיליה
טלפון נייד
כתובת דוא"ל
כתובת אתר אינטרנט
נא להזין את הכיתוב המופיע בתמונה

הנני מאשר כי כל הפרטים שהוזנו בטופס זה נכונים.
* שדות חובה