אודות הארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

נותרו מס' מקומות אחרונים! הזמנה להרצאות נוספות בנושא תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה אשר תתקיימנה ביום ד' 18.5.16 במכללת אתגר , באר שבע