אודות הארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

נותרו מס' מקומות למהירי החלטה! הרצאות נוספות בנושא תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה 23.2.16 / לחברי הארגון בצפון הארץ ובכלל