חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר פעיל משבר הקורונה ותיקון תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת מספר עובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020