חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מבזק ארגוני חשוב - הסבר בדבר פרסום עדכון לתקנות שעת חירום (14.4.2020)

חברים יקרים, 

בהמשך לעדכונים השונים שמוציא הארגון בימים מורכבים אלו ובהמשך להודעת ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו מליל אמש,
מבקש הארגון לעדכנכם בדבר שינויים שונים שהגדירה ממשלת ישראל, עם תיקון תקנות לשעת חירום הנוגעות להגבלת פעילות (לעיון לחץ/י כאן), וכן תיקון תקנות לשעת חירום הנוגעות להגבלת כמות העובדים במקום העבודה (לעיון לחץ/י כאן):

א.  תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 4), התש"ף

 1. תקנות אלו מגדירות כי החל  מיום ג׳ 14.04.2020 בשעה 17:00 ועד יום ה 16.4.2020 בשעה 5:00, נאסר על אדם לצאת מהיישוב בו הוא גר אלא לשם הצטיידות במזון, בתרופות או במוצרים חיוניים, או לשם קבלת שירותים חיוניים, אלא אם לא ניתן לעשות זאת בישוב מגוריו (בירושלים תחום השיפוט הוא לפי הרובעים המפורטים בתקנות ובמפה המצורפת).
 2. בהזדמנות זו יוזכר כי מעתה, נוסף על החובה לבדוק חום של כל אחד מבאי מקום העבודה, על מעסיק לשאול את הנכנסים את שלושת השאלות הבאות, כאשר די בתשובה בשלילה על אחת מהן על מנת שלא ניתן יהיה לאפשר כניסה לתחומי מקום העבודה:
  1. האם אתה משתעל?
  2. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
  3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונה?
 3. תוקפן של תקנות אלה הינו עד ליום 19.4.2020.

יודגש ויובהר, כי באף מקום בתקנות אלה בו מדובר על שירות 'חיוני' לא הוגדר ענף הבינוי כענף חיוני. 
מלשון התקנות ובהתאם לעצת יועציו המשפטיים של הארגון, הארגון בדעה כי ענף הבינוי והתשתיות אינו מוחרג מתחולת תקנות אלה, ומשכך הן חלות גם על עובדי ענף זה – היינו כי האיסורים המפורטים לעיל חלים גם עליו. עם זאת יש לשים לב כי איסורי התנועה ויציאה מתחומי העיר, חלים בשלב זה רק עד יום ה 16.4.2020 בשעה 05:00.

ב.      תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר עובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 3), התש"ף – 2020

 1. תקנות אלו קובעות החמרה בהגבלות וקובעות כי אלו תהיינה בתוקף עד ליום 19.4.2020.
 2. התיקון האמור לא יחול על מקומות עבודה הפועלים במתן שירותים קיומיים, מקומות העוסקים בעבודות תשתית ובעבודות בינוי [ראו בעניין זה פרסומים קודמים של הארגון המפורטים לנוחיותכם באתר הארגון]  ומפעלים שהוגדרו כחיוניים למשק הישראלי.

למידע נוסף בנושאים אלה ניתן לפנות אל מוקד פיקוד העורף בטלפון 104, ולרשויות החירום השונות.
 
בברכת חג שמח,
מזכירות הארגון