חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר פרסום תקנות שעת חירום ( נגיף הקורונה החדש) ( דחיית מועדים לתשלום קנסות), התש"ף - 2020

חברים יקרים,

בהמשך להודעות העדכון של הארגון אגב משבר הקורונה, אנו מבקשים לשוב ולעדכנכם בדבר תיקון נוסף שנקבע בימים האחרונים.
בהתאם לתיקון זה, הוראות קנס שונות בהתאם לסוגים שמפורטים בתקנות, שמועד תשלומן הוא בין 10 למרץ 2020 ועד ליום 1.5.2020, ידחה מועד תשלומן ויקבע ליום 1.5.2020.

לעיון בלשון התקנות המלא, לחץ/י לעיון.

מועדים לשמחה,
מזכירות הארגון