חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - פירוט והסברים ביחס למסלול המיוחד של הקרן להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, לצורכי התמודדות עם השפעות נגיף הקורונה

חברים יקרים,

אנא ראו באמצעות הקישור מטה עדכון לקוחות, אשר נשלח לבקשתנו על ידי משרד רו"ח הארגון, בדבר מסלול מיוחד של הקרן להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, לצורכי התמודדות עם השפעות נגיף הקורונה.

לצפייה לחץ/י כאן


בברכה,
מזכירות הארגון