חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מבזק ארגוני דחוף - הבהרה חשובה לעניין הנפקת אישורי מפעל חיוני וכן מקום עבודה חיוני ומשמעויותיהם על פי דין (לרבות לעניין תנועה בחירום)