חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - הודעת מנהל התכנון בדבר נוהל פעילות מוסדות תכנון ארציים ומחוזיים בעת משבר הקורונה